Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Peeters Ramsel

Ramselsesteenweg 195/1

2230 Ramsel

Hoofdapotheker: Annelies Peeters

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0444 246 736

Machtigingsnummer APB: 133401

Telefoonnummer: 016 69 91 04

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.